Olen arvamisel, et alati saab pilli kõla ja mänguomadusi parandada. Loomulikult sinnamaani, kus kõik parandused on tehtud.

Isegi 2000 eurone poest ostetud pill vajab reguleerimist ja kordasättimist,  võib olla isegi mõningast ümberehitamist, sest tänapäeva kiiruse juures teevad enamus vabrikuid pille suhteliselt toorest materjalist. Kuni siis pill tootjalt ostjani jõuab, kulub aega ja selle ajaga puu kuivab ja pill võib olla palju muutunud. Tüüpiline näide on, et kael on keelte pinge all kõveraks tõmbunud ja vajab sirgeks pingutamist. Võib juhtuda isegi, et kael on ebatasaseks kuivanud ja vajab astmetraadi tasanduslihvi. Mida sirgemas reas on astmetraatide harjad, seda madalamale saab lasta keeli ja heli on puhtam kui ebatasase astmetraadi rivi puhul. Muidugi ei tasu arvata, et väga madalal olevad keeled on kõige parem variant, sest madalusega kaob ka keele kõlajõud ja dünaamika, nii et selles asjas peaks jääma keskteele: normaalselt madalad keeled ja hea kõla aga mitte väga madalad keeled ja vilets, jõuetu kõla.

Pilli kõla on kogu instrumendi üksikdetailide koostöö kogusumma. See sõltub puidust, pilli konstruktsioonist, helipeadest, mensuurist (keele võnkumise pikkus), sadulate materjalist, astmetraadi materjalist, kangi vedrude pingest, reguleerimisest, keeltest ja ka pilli vanusest. Lõplik kõla sõltub siis iga üksiku detaili  kvaliteedist ja korrasolekust ja on nende detailide kogusumma. Nii saab ka mitterahuldavat kõla muuta teatud elementide väljavahetamisega (näiteks sadulad, helipead, keeled, roobid).

Tihti “tõmbab kõla alla” mõni üksik detail, nagu näiteks kehv sadulamaterjal. Isegi kallitel firmapillidel kasutatakse vahel konkreetsele pillile mittesobivat sadulamaterjali. Sadulad on väga tähtsad kohad pilli lõpliku kõla saavutamisel. Siin annab siis tihti palju ära teha lihtsalt teise materjali kasutamisega või parema kontakti saavutamisega. Head sadulamaterjalid on hõbe, pronks, luu,  ja mõned puiduliigid nagu eeben, bubinga. Tänapäeval tehakse ka palju erinevaid kunstsadulaid näit. Micarta või Tusq. Häid või halbu sadulamaterjale üldises mõttes pole olemas. Igale pillile tuleb leida sobiv.

Häälestuse parandamiseks tasub kasutada ka ülemise sadula ümberehitamist ja ümberpaigutamist, ehk ülasadula kompenseerimist, et parandada häälestuvust.

Tasub ka vaeva näha, et leida kitarrile õiged keeled. Iga pill on eriline ja omapärane. Standardmõtteviis, et tõmban jämedamad (või kallimad)  keeled peale – küll ta siis kõlab, ei tööta alati.

Scroll to Top