Pilli ostmise meelespea

Kuna analoogset ja praktilist infot on raske leida, panen siia kirja mõned asjad, mida peaks meeles pidama, kui osta poest uus pill.

Nõuandeid pilli hankimisel

Poes müüdavatel pillidel ette tulevad vead on:

  • Kael on nii kõver, et ei aita vardast pingutamine (tavaliselt vana tüüpi varraste puhul), vaid tuleb astmetraat välja võtta, sõrmlaud sirgeks lihvida ja uuesti astmetraat paigaldada ja lihvida. Suhteliselt kallis remont.
  • On juhtumeid, et varras ei allu üldse pingutamisele. Ilmselt on sattunud paigaldamisel kuhugi liiga palju liimi ja varras on kinni kiilunud. Seda viga odavamal pillil ei tasu üldse parandada. Seepärast tasub ostmisel veenduda, et kaela varras liigub.
  • Kael kuivab  juba mõne aastaga kael ja pill vajab astmetraadi tasanduslihvi. Enamik uusi poes müüdavaid pille vajab astmetraadi  tasandamist, isegi mõnedel kallimatel. Peale lihtkuivamise toimuvad puidus veel vaikude kristalliseerumise protsessid, mis võivad kesta kümneid aastaid. Kõige selle aja jooksul puu muutub ja liigutab ennast.
  • Puu muudab end eriti tugevalt piki süüd (puidus nähtavad jooned), sellepärast ole ostmisel hoolikas jälgima pilli kaela süüd. Kui kitarri kaela puidu süü teeb kõveraid jonkse, siis selline kael kuivab varsti kõveraks just neid jonkse mööda.Sirge süüga puit kõveraks ei kuiva.
  • Astmetraat e. krihv on nii ebatäpselt paigaldatud, et pilli pole võimalik üldse häälde saada. Seda saab kindlaks teha ainult olukorras, kus oktavid on välja reguleeritud. Kõige lihtsam on kvaliteetse kromaatilise tüüneriga  kael alt üles läbi käia. Esimene keel on kõige kindlam kontrollimiseks. Kui siis mõned astmed on kas liiga madalad või kõrged, on karta astmetraatide vale paigutust. Sellist viga võib ette tulla isegi üpris kallite pillide juures. Tänapäeval toodetakse tohutul hulgal selliseid pille, mille kaelad ei häälestu.
  • Kui ainult esimesed kaks-kolm astet on kõrged (nagu sageli juhtub), saab viga ülemise sadula kopmenseerimisega parandada.
  • Akustilistel kitarridel võib vahel esineda selline viga, et kaela ja korpuse vaheline nurk on liiga väike, nii et ei saa enam keeli madalamaks lasta. Tuleb hakata roopi madalamaks hööveldama. Seda viga tunneb ära nii, et keeled on kaela kohal liiga kõrgel ja roobil olev luu (sadul) ulatub ainult hästi vähe puidust välja.
  • Akustilistel kitarridel võib  olla veel selline viga, et oktavid ei häälestu ja see on märk roobi ebatäpsest paigaldusest. Ümber ehitamine on suhteliselt keeruline, kuigi võimalik. NB! Testida saab ainult uute keeltega, sest vanade keeltega oktavid “vajuvad” tugevalt ära. Ka mängimata keeled, mis on pilli peal mitu aastat pinge all seisnud, pole enam uued, vaid on välja veninud. Kui akustilisel kitarril kopmenseerida kaela sadulat, siis muutub ka roobi sadula asukoht ja seda tuleb samuti kompenseerida.
  • Pilli ostmisel ei soovita liiga palju otsustada välimuse järgi, kuigi hea kitarr on tavaliselt püütud ehitada ka kauniks. Rohkem on mõtet vaadata kõla ja mängitavust, sest selleks ju pilli ennekõike vajatakse. Tihti on pilli välimus üles klantsitud, aga sisu on nõrk. Tasub ennekõike veenduda, kas heli on puhas, ilma lisanditeta (sirinad, plärinad, kõrinad, teatud ebameeldivad sagedused) ja kas kael on käele mugav. Heal pillil on ka omanäoline tämber. Tasub ka jälgida, kas kõrged ja madalad helid on omavahelises balansis. Mõni pill annab ainult madalat kõminat. Teisel võib olla kõrgete ots kaunis, aga basside poolel on tühjus. Mõni on jälle kitsa kinnise kõlaga. Kõige paremini peaksid kõlama keskmised sagedused, sest need on, mis teevad kitarri kuuldavaks ka kaugemalt distantsilt.
  • Keeltel on ka üpris suur roll pilli kõla tekitamisel. Igal pillil on oma pinge (nimetame seda jõuks, millega pill paneb vastu keeltele). Sellest tuleneb ka fakt, et samad keeled on ühe kitarri peal nagu lõdvemad ja teise kitarri peal rohkem pingul. Nõrga jõuga pillil ei tohiks kasutada liiga jämedaid keeli, sest nii “puuakse” heli kinni. Heli võib olla küll tugev, aga kaob ära instrumendi omapärane tämber ja pill kaotab tundlikkuse ja enam “ei ela”. Keelte pinge õige suhe pilli oma pingega paneb kõla “kandma”. Sellepärast võib kogeda pärast esimest keeltevahetust ka suurt üllatust – ei tunne nagu pilli äragi. Kui asi kaldus halvemuse poole, tasub kasutada pilli tootja pakutud keeli või otsida muid sobivamaid. Häid ja halbu keeli pole reeglina olemas. Kuna pillid on tavaliselt väga erinevad, siis on ka keeled kas sobivad või mittesobivad. Tasub vaeva näha, et leida oma kitarrile õiged keeled peale.

 

Helmut Hark
Kitarrimeister.com

 

Posted under: Tasub teada

Tagged as: , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.

Click to access the login or register cheese
x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →