kmeister

I'm luthier from Estonia, making guitars over three decades.

Roobi tagasiliimimine

Sellise kalli pilli roop (sild) oli tootja poolt liimitud korpusele otse paksu värvi peale ja värv ei suutnud seda hoida korpuse küljes kinni, mistõttu roop rebenes lahti.